תוכנית הלימודים

programme

מידי בוקר מיום ראשון עד יום שישי בין השעות 06:00-06:30.

שיעור של גמרא שנועד להקנות לתלמידים שליטה מלאה בהבנת מהלכים תלמודיים תוך כדי העמקת ידיעותיהם בנושאים הנוגעים לסוגיה. עד כה נלמדו 11 מסכתות: ברכות, שבת, ביצה, ראש השנה, מועד קטן, תענית מגילה חגיגה, קדושין, כתובות, סוטה.

  •   יום ראשון: 19:30-21:30 לימוד התלמוד הירושלמי.

      לימוד התלמוד הירושלמי נועד להקנות לתלמידים מושגי יסוד הנדרשים כדי להבין ולעיין בשפה ובהלך חשיבה המיוחדים למסורת התורה שבעל פה הנהוגה אצל חכמי ארץ ישראל. עד כה נלמדו 6 מסכתות: שביעית, ביכורים, נידה, סנהדרין, עבודה זרה, ברכות.

  •     יום שני: 19:30-20:30 לימוד מתוך הספר ‘ממעייני הישועה‘ של הרב הגאון רבי משה יעקב חרל”פ זצ”ל  (1882-1951).

ספר חשוב מאוד להעמקת ההבנה של האתגרים הרוחניים של החברה הישראלית. עיון שיטתי של המחבר זצ”ל סביב שלושה צירים מרכזיים: עם ישראל-ארץ ישראל-גאולת ישראל המבוסס בעיקרו על מקורות מספרות הקבלה.

  •    יום שני: 20:30-21:30 לימוד מתוך הספר ‘שער החצר‘ של הרב הגאון רבי שמעון בן דוד זצ”ל (1826-1880)

חיבור מדהים המונה תרי”ג שבחים על ארץ ישראל, מעלתה וסגולותיה ועל המצוה לגור בה. לפני כן הושלם הלימוד  של הספר ‘הלכות מדינה‘ (800 עמודים) של הרב הגאון רבי אליעזר וואלדינברג זצ”ל (1915-2007).

  •     יום שלישי: 19:30-21:30 לימוד גמרא (מסכת ביצה).

שיעור מרכזי של בית המדרש. לימוד על פי העיון הספרדי המקורי מתוך הספר ‘תולדות יעקב‘ של הרב הגאון רבי יעקב קשטרו זצ”ל (1525-1612).

  •    יום רביעי: 10:00–08:30 לימוד מתוך ה-’בית יוסף’ של מר”ן רבי יוסף קרא זצ”ל (1488-1575). לימוד עיוני של הלכות שבת עם כללי ודרכי הפסיקה של מר”ן כפי שהיו נהוגים אצל ראשוני הפוסקים בספרד.
  •    יום רביעי: 19:30-21:30 לימוד ‘הלכות מלכים ומלחמותיהם’ מתוך המשנה תורה של הרמב”ם.

עיון מתוך ‘הלכות מלכים ומלחמותיהם’ של הרמב”ם תוך שימת דגש מיוחד על צביונה האידאלי של מדינת ישראל על פי ההלכה, ותהלכי הגאולה של האומה העברית בעידן המשיח, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. עד כה יותר מ-200 שיעורים ניתנו על הנושא הזה.

  •    יום חמישי: 21:30-19:30 לימוד הלכות בית המקדש.

לימוד שנועד לעיין בסוגיות השונות הנוגעות לענייני המקדש כגון: בניין המקדש, הלכות הקרבנות וכו’. במסגרת השיעור, נלמדו בעיון המשניות: מידות, תמיד, יומא, והספרים: ספר ‘עבודת הקרבנות’ (400 עמודים) של הגאון הרב אהרן הכהן זצ”ל (1863-1931), ספר ‘הר הבית’ (430 עמודים) של הרב הגאון הרב שלמה גורן זצ”ל. כעת הספר ‘איילת השחר’, פירוש על הספרא של המלבי”ם (1809-1879) נלמד בעיון רב ובשקידה עצומה.

  •    יום שישי: 09:00-11:00 לימוד ה-’אור החיים‘, פירוש על התורה של רבי חיים בן עטר זיע”א (1696-1743).

עיון שיטתי של הפירוש החשוב על התורה של רבינו חיים בן עטר זיע”א. השיעור מוקדש לעילוי נשמתו של לוחם הימ”ם ר’ פסקאל-יום טוב אברהמי הי”ד זצ”ל (1962-2011) שנהרג על קידוש השם בגבול מצרים בפעילות מצבעית נגד מחבלים.

  •    יום שבת: סעודה שלישית. לימוד מתוך הספר ‘קול התור‘ של הרב הגאון רבי הילל משקולוב זיע”א (1757-1838), תלמידו המובהק של הגאון מווילנא (הגר”א) זצ”ל (1720-1797).

לימוד השלבים השונים של תהליכי הגאולה במסורת התורה שבכתב ושבעל פה, ומתוך מקורות תלמידי הגר”א לדורותיהם. לפני כן הושלם הלימוד של הספר ‘אם הבנים שמחה‘ (335 עמודים) של הרב הגאון רבי ישכר שלמה טייכטל הי”ד זצ”ל (1885-1945) וכמו כן כל פרק ‘חלק’ ממסכת סנהדרין נלמד בעיון. לכל אחד משני הלימודים הוקדשו חמש שנים רצופות.