הוצאה לאור

Rabbi_David_Cohen_Skali

תוכניות הוצאה לאור של העמותה כוללות הדפסה מחדש של הספר שו”ת ‘קרית חנה דוד‘ (שני חלקים) של הרב הגאון רבי דוד הכהן סקלי זצ”ל. הספר הודפס לראשונה בשנת 1935 ופעם נוספת בשנת 1988. ברם, כל העותקים אזלו מזמן מן השוק, וכעת קיים ביקוש עצום מצד תלמידי חכמים ואברכי הישיבות להדפיסו מחדש. תוך כדי העבודה, התברר לנו שהדפוס הראשון מלא שגיאות וחסרות. הלכך, הוחלט שהדפוס החדש יתבסס בעיקר על כתב היד של המחבר זצ”ל הנמצא ברשותנו. לצורך עבודה זו נדרשת מיומנות מיוחדת לפיענוח הכתב יד על מנת להגיע לדיוק מרבי.

  •        אולם, גולת הכותרת של כל העבודות שהתחלנו נשארת ללא ספק החיבור המונומנטלי של הגאון הרב דוד אבן כליפא זצ”ל על תולדות חכמי ישראל באלג’יריה ועל כתביהם, הן המודפסים והן הנמצאים עדיין בכתב יד. מאמצים רבים הושקעו במטרה להגדיל את מאגר המידע שלנו באמצעות מערכת ממוחשבת מתקדמת ביותר ובשיתוף פעולה בין מומחים בתחום המחשבים עם מומחים בתולדות יהודי צפון אפריקה.
  •        הדפסת הספר ‘דבש לפי‘. פירוש מקיף על הזוהר של הגאון רבי דוד אבן כליפא זצ”ל. המטרה העיקרית של הפירוש הינה לחזק את כל מנהגי יהודי צפון אפריקה ששורשם מן הזוהר.

הדפסת שאלות ותשובות ‘דרכי דוד‘ (8 חלקים) של הגאון רבי דוד אבן כליפא זצ”ל. נכון להיום רק החלק הראשון יצא לאור ואזל מן השוק. רבים המה שוחרי תורה ותלמידי חכמים המבקשים להחזיק הספר הזה בארון הספרים שלהם.